Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

Jinekolojik OnkolojiJinekoloji

Robotik CerrahiObstetrikLinkler

  1. Avrupa Servikal Kanser Birliği  www.ecca.info  (lütfen Türkiye haritası üzerine tıklayarak site dilini Türkçeye çeviriniz)
  2. Amerikan Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derneği  http://www.asccp.org
  3. Amerikan Jinekolojik Onkoloji Cemiyeti www.sgo.org
  4. Dünya Sağlık Örgütü http://www.who.int/en
  5. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği www.tjod.org
  6. Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
  7. Bilimsel makale taramak için http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
  8. Kanıta dayalı tıp konusunda güvenilir görüş ve makaleler için Cochrane database http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html