Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

Jinekolojik OnkolojiJinekoloji

Robotik CerrahiObstetrikKadın üreme sistemi kanserlerinin son yıllarda gittikçe artan oranlarda görülmesi hepimizin bildiği bir gerçektir. Bir taraftan hastalığın tanısının konmasındaki gelişmeler son hızla ilerlerken, diğer taraftan genital organ kanserlerinin tedavileri konusunda yoğun çalışmalar başarıları beraberinde getirmektedir. Çoğu genital kanserlere erken dönemlerde tanı konmasının altında yatan gerçeklerin başında kadınların bu konudaki hassasiyetleridir.

Tıptaki gelişmelere paralel olarak “Jinekolojik Onkoloji” uzmanlığı da artık ülkemizde resmi bir uzmanlık dalı haline getirilmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp doktoru ve kadın hastalıkları doğum uzmanlığı aldıktan sonra çalışmaya başladığım “Jinekolojik Onkoloji” dalında uzun yıllardır klinik ve cerrahi olarak hastalara hizmet sunmaktayım.

Kanser oluşmadan önlem almak, kanseri erken yakalamak gibi birçok mücadele yöntemimiz bulunsa da, bu zor hastalığa yakalanan kadınlara bakış açımızın doğru tanı ve tedavi yönünde olması gerektiği bilincini güngeçtikçe daha da yaygınlaştırmak biz jinekoonkologların en önemli görevidir.

Bu bakış açısıyla bu zor hastalığa yakalanan ya da yakalanma riskini taşıyan tüm kadınlarımızı ailemden gibi görerek kaliteli ve konforlu bir teşhis, cerrahi tedavi ve izlem süreci sunmak mesleğimi sürdürmemdeki asıl amacımdır.

Sağlıklı kadın - sağlıklı toplum ilkesinden hareketle “KADINLARIMIZI KANSERDEN UZAK TUTABİLMEK” için güç birliği diliyorum.